Ред за попълване на данните в метеорологичния конкурс на "DIGSYS-TVMET"

Конкурсът се организира за всички, които се интересуват от метеорология.

В Петък до 12 часа се дават прогнози за София за Събота и Неделя.

Класацията се извършва по точкова система.

Точки се присъждат за следните явления ( данни ) :

 • Явление Сутрин - избира се едно явление от приложения по-долу списък
 • Явление Следобед - избира се едно явление от приложения по-долу списък
 • Явление Вечер - избира се едно явление от приложения по-долу списък
 • Максимална Температура - максималната температура за деня ( 0-24 часа )
 • Минимална Температура - минималната температура за деня ( 0-24 часа )

Може да се попълнят, както всичките, така и само някои от атрибутите при всяко попълване. При формиране на класацията се взема последно попълнената стойност за всеки атрибут.

Прогностичните данни за явленията се попълват с поредица от символи, които означават метеорологични явления в диалогов режим (явления: сутринта, следобед и вечерта и очакваната минимална и максимална температура)

Крайният срок за нанасяне е всеки Петък,12:00 часа.

За всеки период могат да бъдат наблюдавани множество явления, но трябва да бъде избрано само едно. Поради това явленията са степенувани, като тези с по-голямо влияние върху ежедневието имат по-голяма тежест.

ЗА ЯВЛЕНИЕ ЗА ДАДЕН ПЕРИОД ( сутрин,следобед, вечер) СЕ ИЗБИРА ЯВЛЕНИЕТО С НАЙ-ГОЛЯМА ТЕЖЕСТ ПРОЯВИЛО СЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА!!! Тежестите съответстват на точките за всяко явление и са изброени по-долу.

Символите отразяват най- често срещаните метеорологични явления и описват най-общо състоянието на небето :

 • sc - слънчево ( когато облачността е под 2/10 - ясно или има отделни облачета)- 0 точки
 • cu - малко облачно ( облачност от 2/10 до 4/10 наличие на незначителна облачност)-200 точки
 • pc - разкъсана облачност ( наличие на облачност от 3/10 до 7/ 10-безоблачните участъци са съизмерими с наличната облачност ; общото количество облачност е малко повече от половината видимо небе )- 400 точки
 • fg - мъгла( намаление на видимостта под 1 км , при относителна влажност над 75 % -видимостта е намалена от наличието на водни капчици или ледени кристалчета) - 600 точки
 • sh - краткотрайни валежи (падат от купестодъждовни облаци и се характеризират с : внезапно начало, бързи колебания на интензитета и сравнително малка продължителност.)-700 точки
 • ra - валеж от дъжд (включват се всички валежи от дъжд, които имат по- голяма продължетилност и не спадат към краткотрайните валежи)- 800 точки
 • ic - поледицата е валеж, който замръзва веднага след падането си на земята- 830 точки
 • sn - валежи от сняг ( включват се всички валежи, в които има и наличие на сняг, включително и валеж едновременно от дъжд и сняг)- 850-точки
 • cl - облачно ( облачност между 7/10 и 10/10 -В небето има отделни просвети или цялото небе е покрито с облаци - тук с цел опростяване се включват и определения, като "значителна облачност" ; "облачно време с временни разкъсвания")-900 точки
 • th - гръмотевични бури ( наличието на това явление се регистрира с чуването на първия гръм, независимо от това дали се наблюдава светкавица или валеж)-1000 точки
 • Tmin - минимална температура през денонощието ( от 0 до 24 часа)
 • Tmax - максимална температура през денонощието ( от 0 до 24 часа)

Формиране на точките

След изтичане на крайният срок, оторизирано лице (fmaster) въвежда реалните данни за периода и се формира класирането. То се формира индивидуално за всеки атрибут, по този начин може да се покаже класиране според всеки от атрибутите.

Точките се присъждат по следния начин:

 • ако температурата, която е прогнозирана се различава повече от 4 градуса тя се пренебрегва
 • ако явлението е на разстояние повече от 500 точки от реалното то се пренебрегва ( точките на явленията са дадени по - горе)
 • За познато явление максималният брой точки е 1000 , а за позната температура 2000.
 • Точките се изчисляват по следните формули:
  • (1000 - |точките на разликите на явленията|) за явления
  • 2000 - (400 x |разликата на температурите |) за температура
 • Допълнителни точки се дават в зависимост от това кога е дадена прогнозата, (в дни и часове преди периода за който е дадена ) като за всеки ден се падат по 7 точки ( 0.29 точки на час )
 • Максимален брой точки се присъжда на всеки познал точното явление/температура , точките получени от времевия фактор са бонус!!!

Пример

Потребителят TEST е прогнозирал в Сряда явление за Събота сутринта sc(слънчево) и максимална температура за Неделя 12 C , fmaster-a попълва реалните стойности ( действителните стойности които са били измерени /наблюдавани ) и се оказва, че Събота сутринта е било pc ( разкъсана облачност ) и в Неделя максималната температура е била 8 C . Следователно точките са 1000 - |0(sc)-400(pc)| = 600 точки за атрибут Явление Сутрин за Събота + 15 / 20 точки ( в зависимост от точното време на въвеждане на резултатите в Сряда и подаването на реалните данни ) и 2000 - 400*|12-8| = 400 точки за атрибут Максимална Температура за Неделя + 22/27 точки ( в зависимост от точното време на въвеждане на резултатите в Сряда и подаването на реалните данни )

 • В класацията участват всички точки получени за последния месец за всички атрибути. По желание може да се видят резултатите за всеки атрибут. При промяна на периода се увеличава периода за който се сумират точките, като той се увеличава с една седмица за всяко натискане на "Предишен период"

 • тел. за справка 0888958373, 02/8762872;
  piankov@tvmet.bg
  (c) За ползване на информацията от всякакви по вид медии е необходимо разрешение от "Цифрови Системи" ООД
  © 2001 "Цифрови Системи" ООД